Przepisy dotyczące przewodu psów na terenie UE

Posted by on Cze 17, 2015 in test2 kat | No Comments

UNIA EUROPEJSKA

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą TRANSPONDERA lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.

TRANSPONDER oznacza, przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową (»mikroczip«):

(zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003)

􏰀 zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B, 􏰀 możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

Tatuaże (wyraźnie czytelne) były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r.

Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

W przypadku gdy transponder, nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości.

(zgodnie z art.17 Rozporządzenia nr 576/2013)

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia. W przypadku kolejnych

UWAGA!

szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Więcej informacji o szczepieniu w pliku „Szczepienie przeciwko wściekliźnie”. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.

POLSKIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA WWÓZ NA TERYTORIUM POLSKI MŁODYCH PSÓW, KOTÓW I FRETEK BEZ WAŻNEGO SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.

3. Muszą być zaopatrzone w PASZPORT, przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji o paszporcie w pliku „PASZPORT”

4. W przypadku podróży na terytorium następujących krajów trzeba spełnić dodatkowe wymogi:

WIELKA BRYTANIA IRLANDIA FINLANDIA MALTA

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

(Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).